Како написати есеј на матурском испиту

МАТУРСКИ ИСПИТ

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ВРИЈЕМЕ РЈЕШАВАЊА ТЕСТА ЈЕ 120 МИНУТА

УПУТСТВО

Не окрећи странице и не пиши есеј док то не дозволи дежурни наставник.

Понуђене су двије теме за писање есеја. Одабери једну и заокружи број испред теме коју си одабрао/одабрала. Обликуј га као заокружену цјелину (увод, разрада, закључак) и води рачуна о пасусима. Можеш да пишеш ћирилицом или латиницом. План есеја можеш да напишеш на листовима за концепт, а затим есеј уредно препиши хемијском оловком или наливпером на листове за есеј.

Води рачуна о језичкој правилности и читљивости текста.

Есеј треба да садржи од 250 до 300 ријечи. Поштуј захтјев о броју ријечи +/- 10% (оцјењује се састав који има од 225 до 330 ријечи; ако есеј има мање од 225 ријечи, НЕ ЧИТА СЕ УОПШТЕ, а на 330. ријечи ПРЕСТАЈЕ ЧИТАЊЕ).

Есеј ће се вредновати с (0) нула бодова:

 • ако је промашена тема
 • ако има мање од 225 ријечи (наслов се не броји)
 • ако је нечитко написан
 • ако је написан графитном оловком
 • ако је написан великим штампаним словима без означавања великог слова
 • ако се мијеша ћирилица и латиница
 • ако није написан на листовима предвиђеним за писање есеја
 • ако је ученик/ученица непристојан у изражавању
 • ако ученик/ученица црта, илуструје, пише вицеве и слично
 • ако се ученик/ученица директно обраћа оцјењивачу

(Текст који сте прочитали преузели смо са прве стране материјала који су ученици добили на матурском испиту у јануару 2012)

——————————————————————————————————-

ПРИМЈЕР ТЕСТА

——————————————————————————————————-

Нека упутства за писање есеја

I ДИО

Кораци за писање есеја: 

1. Концентрисано прочитајте текстове.

2. Пажљиво прочитајте смјернице.

3. У смјерницама подвуците кључне ријечи.

4. Из кључних ријечи начините одреднице.

5. Одреднице поређајте према неком смислу: одредите које ће ићи у увод, које у разраду, а које у закључак. Ово је кључни дио писања есеја и њему треба посветити највећу пажњу!

6. Из одредница напишите концепт.

7. Концепт „средите“, односно провјерите јесте ли одговорили на све смјернице и јесте ли их међусобно добро повезали како би есеј „текао“, а не да изгледа као да сте одговарали на питања, те га скратите ако је потребно.

8. Препишите есеј на странице предвиђене за то.

——————————————

Што се оцјењује у есеју на матури?

У свакоме есеју оцјењује се:

 • читање и разумијевање полазних текстова
 • писмено изражавање
 • правилна упораба језика (правопис, граматика, стил…)

… а да бисте то могли:

 • препознајте кључне садржајне податке и структуру
 • опишите проблем према смјерницама текстова
 • наведене тврдње поткријепите цитатом или парафразирајте (препричајте неки извор)
 • покажите да разумијете оно о чему сте писали те…
 • … правилном упорабом језика изразите властито знање и властите мисли.

Што се тражи да напишемо у есеју?

 Без обзира о каквом се типу есеја ради, требате се усредсредити на тачно одређени тип задатка, односно питања у облику смјерница која су пред вама. Није важно што бисте ви хтјели написати, него оно што се од вас тражи да напишете! Слободно заборавите све ситнице и неке особености које о неком предмету знате, а своју енергију усмјерите на одговарање на питање (смјерницу). Не одређујете ви колико сте добро „погодили“ тему, него ваши испитивачи. Зато добро прочитајте што се од вас тражи.

 

Што су смјернице и чему служе?

 Понуђене смјернице су реченице које вас усмјеравају приликом писања есеја. Дакле, њихова је улога да вам олакшају састављање. Оне вам сугеришу неколико полазних тачака за ефикасно читање и интерпретирање понуђенога текста. Другим ријечима, смјернице вам скрећу пажњу на неке значајне ставри у тексту које вам могу помоћи у разоткривању онога што текст говори. Ви, наравно, имате пуну слободу да писање есеја усмјерите другачије и да свој есеј проширите или продубите зависно од тога како сте доживјели и разумјели текст, али ако желите бити успјешни најбоље је да се држите смјерница и да на све смјернице тачно одговорите.

Како се држати теме и одговорити на смјернице или питања?

 Сваки есеј мора имати одређену тему, али како се држати теме када имате низ питања или како се то још назива – смјерница из којих је видљиво што се од вас тражи? Тему есеја требате јасно изразити у уводноме дијелу и на крају, у закључку, али мора произлазити из смјерница. Уводно поглавље које ће одредити тему есеја треба да се темељи на смјерници на коју знате најбоље дати одговор и она ће бити „тема“ вашега есеја. Разраду есеја повежите с темом уз помоћ повезница те започните и завршите с питањима на која можете дати јако добар одговор. Оно што се налази „у средини“ есеја под јаким је утицајем почетка и краја па ту можете нешто рећи и о ономе о чему иначе не знате баш пуно. У закључку укратко поновите све кључне ријечи из смјерница јер тиме стварате осјећај цјеловитости и заокружености есеја.  На тај ћете начин и код оцјењивача створити осјећај да сте написали цјеловит есеј који се држи теме, али сте успут одговорили и на што је више могуће смјерница (питања) и тако показали своје знање.

(Текст настао на основу књиге др Давора Пискача: Како написати есеј на државној матури)

II ДИО

Есеј на матурском испиту…

– није књижевно-умјетнички есеј

– задата је тема, смјернице, број ријечи и вријеме писања

– „испитни есеј“ – провјера знања, вјештина и способности ученика

– креативан начин показивања знања, вјештине повезивања дјелова,

– сагледавања и размишљања о проблематици у цјелости

– знање, лично мишљење и став

Врсте школских есеја

1. интерпретативни есеј

2. расправљачки есеј

Дјелови школског есеја…

1. увод

2. разрада

3. закључак

– сва три дијела морају упућивати на тему есеја и морају бити добро међусобно повезана

Планирање писања есеја…

– изузетно важно и корисно

– тему јасно изразити у уводу и у закључку

увод – темељи се на смјерници на коју је сигуран одговор

разрада – започети и завршити смјерницама са сигурним одговорима

закључак – кратко поновити о чему је писан есеј и повезати га с уводом

– есеј мора „тећи“, мора се осјетити развој ауторових мисли без „скокова“, понављања, непотребних дигресија

– смјернице схватити као питања – дати што бољи одговор

– кренути од смјернице на коју се сигурно зна одговор

– није важно показати велико знање него конкретно знање о томе што стоји у смјерницама

– у неколико одредница написати „кратке одговоре“ на смјернице

Писање одредница

1. У смјерници подвући кључне ријечи или појмове, нпр.

Колико графит и како говори о свом анонимном аутору?

2. Од подвучених ријечи направити одредницу, нпр.

Објаснити како дјело (графит) открива природу аутора.

– 10-15 минута за писање одредница

– помоћу одредница написати концепт есеја

Сврставање одредница:

1. увод – постављање теме есеја

2. разрада – главни дио есеја

3. одреднице повезати тако да из једне произлази друга

4. свака одредница као „мала тема“ – објаснити их

5. написати закључак на темељу најличније одреднице, властитог мишљења
 

Цитирање

– навођење цитата служи за доказивање мисли, става

– прије сваког цитата мора стајати двоточка, а цитат мора бити у наводницима

– важно је да се цитата прије или послије навођења укратко објасни

Још неки савјети

– подијелити есеј на параграфе – не само на три основна дијела есеја, него и њих подијелити према смјерницама – највише двије смјернице по параграфу

– почетак сваког параграфа увући 1-2 цм

– није добро употребљавати полемичке реченице, нпр.

Је ли љубав Ромеа и Јулије имала шансу?

 

УВОД

смјестити дјело и писца у књижевноисторијско раздобље и националну књижевност

(посебно важно у интерпретативном есеју)

тема есеја

изнијети једну тврдњу (везану за тему) која ће у разради бити детаљније аргументована

РАЗРАДА

– природно се наставља на увод

– треба да се састојати од више параграфа – најбоље 3 до 5

– нека сваки параграф садржи једну кључну ријеч која ће му бити тема

– параграфи морају произлазити један из другога попут карика у ланцу

– током припреме есеја нека се и одреднице надовезују

– не смије се стећи утисак одговарања на питања

– логичне прелазе међу параграфима могуће је истаћи сљедећим повезницама:

Заправо… Због тога… Наиме…        Надаље… Насупрот томе… Исто тако… С друге стране… Без обзира на… Узимајући у обзир… Дакле…

ЗАКЉУЧАК

– заокружује смисао цијелога есеја

– још једном се вратити на тему и поновити своје најважније ставове

– на крају је могуће изнијети и једну субјективнију мисао, став

– корисни изрази за крај: Коначно… Као што сам показао… Због тога… С обзиром на речено…

Може се закључити… Дакле…

ИНТЕРПРЕТАТИВНИ ЕСЕЈ

– саставља се и пише према одређеном предлошку (одломку из дјела, пјесми)

– треба знати како се књижевно дјело интерпретира (анализира)

– пажњу више обратити на своје знање и доказе него на своје ставове

– врло озбиљно слиједити дате смјернице

РАСПРАВЉАЧКИ ЕСЕЈ

– најчешће се бави темама које се односе на нашу друштвену стварност

– у задатку је понуђен текст или питање које пропитује неки проблем из свијета или живота (понуђен буде или само текст или само питање…)

– важно је аргументовати властити став или став неке релевантне особе на том подручју

– предложене теме не морају имати везе с књижевношћу

– треба показати своје знање, искуство и способност аргументовања

– добро је присјетити се прочитане литературе, лектире, филмова, новинских чланака… и тиме се послужити током промишљања о теми, аргументовања и закључивања.

————————————————————————————

ТЕМЕ И УПУТСТВА НА ПРЕТХОДНИМ МАТУРСКИМ ИСПИТИМА

1. Трагика Мандушићеве љубави

Прочитај пажљиво одломак из Горског вијенца, као и упутства за писање

есеја Трагика Мандушићеве љубави.

Упутство за писање есеја

→ Којем књижевном правцу припада Горски вијенац Петра II Петровића Његоша?

→ Којој лирског врсти, по теми, припада сан Вука Мандушића?

→ Опиши Вука Мандушића:

– докажи да је јунак с лирским срцем

– наведи три аргумента којима ћеш доказати да је Вук Мандушић велики јунак

– објасни зашто за љубу Радунову каже “жена млада, ама соко сиви”

– објасни његов плач над сломљеним џефердаром

→ Издвој стихове који истичу љепоту снахе Милоњића бана и прокоментариши их.

→ Зашто Вук Мандушић говори о поступку Милоњића бана у стиховима: “Па се снахи не

дао острићи;/жалије му снахин в’јенац било/него главу свог сина Андрије”?

→ Укажи на жеље Вука Мандушића које у сну открива кнезу Јанку. У чему је трагика

Мандушићеве љубави? Објасни завршне стихове одломка.

→ У виду закључка објасни зашто Вук Мандушић када се пробудио неће да каже шта је

сањао (“Ни што снио ни причат умијем,/но сам сву ноћ као заклан спавâ”).

Ал’ је ђаво, али су мађије,

али нешто теже од обоје:

кад је виђу ђе се смије млада,

свијет ми се око главе врти.

Па све могах с јадом прегорети,

но ме ђаво једну вечер нагна,

у колибу ноћих Милоњића.

Кад пред зору, и ноћ је мјесечна,

ватра гори насред сјенокоса,

а она ти однекуда дође,

украј ватре сједе да се грије.

Чује да свак спава у колибе;

тада она вијенац расплете,

паде коса до ниже појаса;

поче косу низ прси чешљати,

а танкијем гласом нарицати

како славља са дубове гране.

Тужи млада ђевера Андрију,

мила сина Милоњића бана,

који му је ланих погинуо

од Тураках у Дугу крваву;

па се снахи не дао острићи;

жалије му снахин в’јенац било

него главу свог сина Андрије.

Тужи млада за срце уједа,

очи горе живје од пламена,

чело јој је љепше од мјесеца

и ја плачем ка мало дијете.

Благо Андри ђе је погинуо

дивне ли га очи оплакаше,

дивна ли га уста ожалише.

 

2.Графити – умјетничко дјело или вандализам

Упутство за писање есеја

→ Једни ауторе графита сматрају умјетницима, а други вандалима. Изнеси своје мишљење

и образложи га.

→ О чему све говоре графити?

→ По којим површинама су најчешће исписани графити?

→ Да ли је увијек ријеч о језгровитим, духовитим, често афористичким порукама или има и

другачијих? Образложи своје мишљење.

→ Јесу ли графити прави начин да се изрази неслагање с неким ставом, проговори о

проблему или изрази став? Образложи мишљење.

→ Колико графит и како говори о свом анонимном аутору?

→ Препознајеш ли у неким графитима своје ставове? Аргументуј одговор.

→ Да ли се некад застидиш због неумјесних порука? Објасни одговор.

→ У виду закључка изнеси свој став о овој појави.

 

 

3. Привид и истина у драми Мирослава Крлеже „Господа Глембајеви“

Упутство за писање есеја

Наведи:

→ у ком периоду Крлежиног стваралаштва је настала драма „Господа Глембајеви“

→ о ком историјском периоду говори

→ шта је тема драме

→ укажи на сукоб Леона са глембајевском средином (Фабрицзyјем и

Силбербрандтом), сукоб са оцем и баруницом Кастели

→ уочи привид (лаж) живота у кући Глембајевих и суштину (истину).

→ уочи трагику Леонове личности на основу његових ријечи: „Од првога дана сам

почео мислити, не радим ништа друго него се борим против Глембаја у самоме

себи! То и јест најстрашније у мојој властитој судбини: Ја сам чисти, непатворени

стопостотни Глембај! Сва та моја мржња на Глембајеве није ништа друго

него мржња на самога себе. У Глембајевима ја сам себе видим као у

огледалу.“

→ шта је изазвало спољашњи конфликт (барбоцзyјевска легенда), а шта унутрашњи

→ како се рјешавају глембајевске кризе

 

4. Реклама – повод да (не) мислимо

Упутство за писање есеја

Наведи:

→ савремено пословање темељи се на реклами

→ шта се све рекламира, и како

→ пратиш ли рекламе механички, или размишљаш о њима

→ чиме нека реклама може да привуче твоју пажњу – визуелним, музичким

или вербалним својим дијелом (наведи примјер)

→ колико је при томе битна оригиналност

→ да ли се реклама силом намеће савременом човјеку

→ како на ову појаву реагују људи које познајеш и твоји вршњаци

→ какав је твој став о овоме

5. Анализа Бекетовог дјела Чекајући Годоа

Упутство за писање есеја:

1. Наведи:

→ којој врсти драме припада дјело Чекајући Годоа и бар једног аутора ове врсте драме (осим Бекета)

→ карактеристике ове врсте драме

2. Укажи на:

→ композициону структуру драме (колико има чинова, разлике и сличности у структури чинова)

→ понашање Владимира и Естрагона на сцени

→ понашање Поца и Ликија и на њихову улогу у структури драме

→ појаву дјечака и поруку коју доноси од Годоа

3. Укажи на:

→ језик и начин на који говоре јунаци

→ реални и метафизички слој драме

4. Објасни:

→ наслов дјела

→ поруку Бекетове драме

6. Осмијех, љубав и толеранција – оруţје савременог човјека

Упутство за писање есеја:

→ Неки људи свијет виде оптимистички, неки песимистички. Изнеси своје мишљење и образложи га.

→ Образложи свој став о томе да ли различита мишљења морају довести до конфликта.

→ Објасни ријечи ОСМИЈЕХ, ЉУБАВ, ТОЛЕРАНЦИЈА и наведи примјер за ситуацију у којој се упућује осмијех, показује љубав и толерантност.

→ Изнеси мишљење о реченици: „Људи нијесу гладни само хљеба, већ и љубави и пажње.“

→ У виду закључка аргументуј став да су осмијех, љубав и толеранција најјаче оружје

савременог човјека.

———————————————————————————————–

SHEMA ZA BODOVANJE ESEJA ANALIZA BEKETOVOG DJELA ČEKAJUĆI GODOA

————————————————————————————————

Остали текстови о писању есеја:

Шта је есеј и како се пише

Креативно писање есеја о књижевном дјелу

Advertisements
Categories: Разно

Kretanje članaka

Zatvoreno za komentare.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: