Grupni obavezni izborni sadržaji

U okviru OIS-a dodatna i dopunska nastava ulazi u fond časova OIS-a. Učenicima će biti priznato (neće morati da biraju ponuđene predmete) njihovo angažovanje u nekoj nevladinoj organizaciji (koje se bave humanitarnim, društveno – korisnim radom), kao i nekim organizacijama tipa Crvenog krsta Crne Gore. Sportisti koji su članovi nekog kluba takođe ne moraju da biraju OIS.Učenici su dužni da odjeljenskom starješini dostave potvrdu o pomenutim aktivnostima.
Razredni starješina evidentira učenike i sadržaje koje su učenici izabrali.

Naziv OIS Nosilac programa
ŠKOLSKE ELEKTRONSKE NOVINE i e-BIBLIOTEKA Slavoljub Fatić, Miloje Aranitović
BIBLIOTEKARSKA SEKCIJA SA PRAKTIČNIM RADOM Lidija Lakić i Vera Tatar
KREATIVNO ČITANJE I PISANJE POEZIJE, PROZE I ESEJA Miroslav Minić
GARDENING – uređenje školskog dvorišta i obilazak botaničkih bašti Rosanda Pavićević
PREVOĐENJE Biljana Pavićević, Nada Batezić
ITALIJANSKA CIVILIZACIJA I KULTURA Oljenka Zuber
FRANCUSKI JEZIK I KULTURA Tanja Kuč
SAVREMENA RUSKA UMJETNOST Nada Krivokapić
ROMANSKI UTICAJ U CRNOJ GORI: LINGVISTIČKO KULTURNO NASLJEĐE Žana Bojanić
ISTORIJA I FILOSOFIJA MATEMATIKE Miomir Brajović
FINANSIJSKA MATEMATIKA Lidija Pejović
DRAMSKA SEKCIJA Janko Vujović i Anđela Novaković
ZANIMLJIVA FIZIKA Svetlana Nikolić
SVIJET NAUKE Danka Jovović
TEORIJSKA I EKSPERIMENTALNA HEMIJA Senka Đurović
PREVENCIJA ZLOUPOTREBE DROGE Radojka Karanović
PRAVILNA ISHRANA Radojka Karanović
EKOLOGIJA (izleti) Nada Janković
GEOGRAFSKI POLOŽAJ /karakteristike/ opštine Danilovgrad Ivan Stanišić
ISTORIJSKE LIČNOSTI /izrada panoa/ Vanja Šćepanović i Tanja Šaletić
KREATIVNA LIKOVNA RADIONICA Ljiljana Kolundžić
HORSKO I SOLO PJEVANJE Tina Janković
ATLETIKA Marijana Stefanović
PRVA POMOĆ  I SPASILAŠTVO Milovan Ljubojević
DEBATNI KLUB Živko Kekić
Advertisements
Categories: Новости, Хроника

Kretanje članaka

Zatvoreno za komentare.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: