NAŠA GIMNAZIJA DOBILA NAGRADU „OKTOIH“

oktoih2Žiri za dodjelu Državne nagrade „Oktoih“ u sastavu: Pavle Goranović, predsjednik, prof. dr Marko Camaj, član, Svetislav Bakić, član, Milica Pajović, član, Borislav Kašćelan, član, na V sjednici održanoj 23. decembra 2014. godine, odlučio je da Državna nagrada „Oktoih“, za 2014. godinu pripadne JU Gimnaziji „Petar I Petrović Njegoš“, Danilovgrad, Veri Joksimović, profesorici ruskog jezika u JU OŠ „Risto Ratković“, Bijelo Polje i Marijani Papić, direktorici JU OŠ „Pavle Rovinski“, Podgorica.

Žiriju za dodjelu Državne nagrade „Oktoih“ dostavljeni su prijedlozi za 5 ustanova i 6 pojedinca.

Nagrada „Oktoih“, kao najviše odličje za doprinos unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada, odanost i posvećenost nastavničkom pozivu ustanovljena je 1970. godine i dodjeljuje se saglasno članu 14 Zakona o državnim nagradama („Službeni list RCG“, broj 38/07).

„Oktoih“ se svake godine dodjeljuje pojedincima i ustanovama iz oblasti obrazovanja (predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog, kao i učeničkog i studentskog standarda) za izuzetne rezultate u obrazovanju i vaspitanju.

Nagrade, koje se sastoje od plakete, diplome i novčanog dijela, dobitnicima će svečano uručiti rukovodilac Ministarstva prosvjete Prof. dr Sanja Vlahović, ministarka nauke, 17. januara 2015. godine.

Advertisements
Categories: Новости

Kretanje članaka

Zatvoreno za komentare.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: