Unapređivanje preduzetničkog učenja

zzsU Zavodu za školstvo je u periodu od 22. do 24. februara realizovan trodnevni seminar modul 2. za 27 profesora Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“ iz Danilovgrada, Gimnazije „Kotor“, Gimnazije „Stojan Cerović“ iz Nikšića i Srednje mješovite škole „Bećo Bešić“ iz Plava. Seminar je realizovan u okviru projekta Unapređivanje preduzetničkog učenja u gimnazijskom obrazovanju, koji gimnazije realizuju sa SEECEL-om iz Zagreba. Projektom su planirani seminari koji se realizuju kroz tri modula.
Osmoro profesora naše Gimnazije prisustvovalo je trodnevnom seminaru – Miroslav Minić, Tina Janković, Dragana Perković, Anđela Novaković, Vanja Šćepanović, Tatjana Šaletić, Janko Vujović i Dane Žegarac.

Modul 2 je realizovan tokom tri dana kroz 12 radionica.

PRVI DAN

Tokom prvog dana učesnici seminara su upoznati sa značajem cjeloživotnog preduzetničkog učenja (LLEL) i njegovim odnosom sa svijetom rada i ekonomijom. Ovaj modul je motivisao učesnike pokazujući im kakav uticaj ima LLEL na unapređivanje konkurentnosti ekonomije.

Tokom seminara profesori su kroz plenarnu prezentaciju, grupni rad, individualno učenje, učenje u paru upoznali i razjasnili sledeća pitanja:

 preduzetništvo, pojam preduzetnika, inovacije, socijalno preduzetništvo, preduzetničke ideje
 zašto nestašica zahtijeva donošenje odluka;
 šta su prizvodi u ponudi i potražnji na lokalnom nivou;
 odnose između prihoda i rashoda u kontekstu budžeta;
 dobra, proizvodi, usluge,
 uvide prednosti ulaganja u odnosu na troškove;
 faktore koji utiču na ponudu i potražnju;
 produktivnost i prednosti koje opravdavaju inovacije; značaj intelektualne svojine
 kako se koristi oportunitetni trošak u procesu donošenja odluka;
 javna dobra; značaj eksternalija na održivo planiranje (think green) za preduzetničke aktivnosti
 globalizacija, globalna ekonomija

image-d8657478d03f095dc1c69d6ee072829e462ecf071852abf592404faa3f9a55d4-V
DRUGI DAN

Program seminara za drugi dan je koncipiran u okviru četiri radionice na kojima su razmatrani ciljevi i sadržaj cjeloživotnog preduzetničkog učenja, načini implementacija ishoda učenja kroz različite nastavne predmete. Kako implementacija ishoda preduzetničkog učenja zahtijeva primjenu različitih metoda i oblika rada (npr studijska posjeta, grupni rad, traženje informacija, rešavanje problema, planiranje, komunikacija, igranje uloga, itd), kao i mehanizmima procjene efikasnosti i efektivnosti uporebe pojedinih metoda rada u cilju dostizanja konkretnih ishoda učenja.
TREĆI DAN

Trećeg dana seminara nastavnici su podijeljeni u 7 grupa u skaldu sa predmetima koje predaju. Imali su sledeće zadatke:

 Argumentacija značaja izrade planove i priprema za nastavu prema u odnosu na ishode učenja;
 Demonstriraju sposobnost da napišu pripremu za nastavu koja se zasniva na ishodima preduzetničkog učenja
 Planiranje aktivnosti učenika upotrebom različitih nastavnih metoda i oblika rada;
 Izrazrada pripreme za nastavu sa ishodima preduzetničkog učenja uzimanjem u obzir ishode učenja ISCED 3
 Definisanje metoda procjene;
 Prezentacija, diskusija i razmatraje nastavnih planova i pripreme za nastavu koju su razvili.
Seminar je vodila Nevena Čabrilo, savjetnica u Zavodu za školstvo.

Print

Advertisements
Categories: Хроника

Kretanje članaka

Zatvoreno za komentare.

Blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: