Bojana Šolaja zlatni savjetnik ombudsmana

ombBojana Šolaja, učenica I2, izabrana je za zlatnog savjetnika ombudsmana. U naredne četiri godine imaćemo našu predstavnicu koja neposredno sarađuje sa predstavnicima institucije Zaštitnik ljudskih prava i sloboda.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je, u cilju unapređenja rada u oblasti zaštite i promocije dječijih prava kao i unapređenja saradnje sa djecom, oformio – Mrežu zlatnih savjetnika Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Mreža zlatnih savjetnika Zaštitnika kao stalno savjetodavno i saradničko tijelo Zaštitnika okuplja zainteresovanu djecu, uzrasta od 13 do 16 godina iz različitih gradova Crne Gore (20 članova). Oni učestvuju u radu Zaštitnika tako što pomažu u razvijanju različitih servisa i kampanja u oblasti dječijih prava i sloboda.

Lliterarnim radom sa temom koja dotiču prava djece, dugogodišnjim angažovanjem na RCG kao voditeljka emisija “Radoznalica” i “Budilnik”; angažovanjem u Učeničkog parlamentu tokom svog prethodnog školovanja, aktivna u nastavnim i vannastavnim aktivnostima u našoj školi Bojana je ispunila svoju biografiju i uspješno aplicirala za pomenuto zvanje.

Sve čestitke Bojani i želimo joj sreću u radu na zastupanju i promovisanju prava i dužnosti djece!!!

Advertisements
Categories: Хроника

Kretanje članaka

Zatvoreno za komentare.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: