Iskustvo timskog rada

itr1Iskustvo timskog rada u projektu Labaratorija inovacija iz ugla učenice Katarine Šćepanović

Ove godine u Budvi održana je šesta u svijetu, a prva u Crnoj Gori UpShift radionica u organizaciji UNICEF Laboratorija Inovacija za Mlade Kreaktivator. Cilj ove radionice je rješavanje problema iz lokalnih zajednica, a mogli su se prijaviti timovi  od troje do petoro mladih od 14 do 20 godina koji prepoznaju neki problem u svom okruženju. O ovoj radionici saznala sam u toku prezentacije koju su članovi Kreaktivator-a održali u našoj školi. Odlučila sam da okupim tim i da se prijavim. Pozvala sam Matiju Perovića(učenik OŠ „Maksim Gorki“) kojeg sam upoznala na Ljetnjoj školi nauke 2015, Dejana Bešovića (učenik SSŠ „Sergije Stanić“) kojeg sam upoznala na Danima nauke 2015 i Janu Stamatović koja je učenik naše škole i mog odjelenja, interesuju je sve prirodne nauke, a naročito matematika. Dugo smo razmišljali koji bi problem bilo najbolje da predstavimo iz mnoštva problema koje smo uočili u našem okruženju. Na kraju smo se odlučili za problem sa kojim se direktno suočavamo, budući da smo jako zainteresovani za prirodne nauke. To je: nedovoljna primjena teorijskih znanja iz prirodnih nauka u praksi. Problem se zasnivao na tome da u školama sve učimo teorijski i nemamo uslova da primjenimo svoja znanja u praksi (da radimo eksperimente).

Iako se tome nismo ni nadali, jer smo znali da će biti jaka konkurencija, primljeni smo u deset najboljih timova i pozvani da učestvujemo na trodnevnoj radionici UpShift u Budvi u hotelu „Iberostar“ od 22. do 24. aprila. Prije radionice morali smo da uradimo intervjue sa ljudima koji su direktno ili indirektno povezani sa našim problemom i na taj način dublje proučimo sam problem.

Proučavanje problema nastavili smo na radionici uz pomoć našeg mentora Marka Andrijaševića. Počeli smo od „drva problema“ – tražili smo posljedice i uzroke, pa i uzroke uzroka koje smo već pronašli. Na taj način smo došli do tri glavna uzroka : nadležne institucije ne smatraju ovaj problem prioritetnim; ne ulaže se dovoljno sredstava u obuku profesora; neadekvatan plan i program. Oslanjajući se na ova tri uzroka nastavili smo sa analizom problema: zamislili likove koji su povezani sa ovim problemom i rasmatrali kako bi naše rješenje uticalo na njih. Nakon niza koraka došli smo do našeg prototipa: u jednoj od osnovnih škola u Podgorici opremiti laboratoriju i organizovati dodatnu nastavu iz eksperimentalne hemije. Poslednjeg dana radionice svi timovi su prezentovali svoja rješenja pred tročlanim žirijem čiji su članovi bili: Benjamin Perks (šef UNICEF-a za Crnu Goru), Marija Novković (koordinatorka za socijalnu politiku, UNICEF) i Nataša Đukanović (predsjednica NVO „Digitalizuj.me“).  Žiri je odabrao pet najboljih timova koji će dobiti grant od 2000 EUR za realizaciju svog rješenja. U tih pet timova upali smo i mi! Nekoliko dana nakon prezentacije pet najboljih timova se ponovo okupilo-u zgradi Ujedinjenih nacija kako bi prezentovali svoja rješenja finansijskim predstavnicima UNICEF-a.

Odmah nakon završetka radionice, počeli smo sa realizacijom projekta. Prvo smo osmislili prezentacije za učenike 8. i 9. razreda osnovne škole. Prezentacije su se sastojale od tri dijela: uvod (ko smo mi i šta je naš projekat), 5 zanimljivih eksperimenata iz hemije, anketiranje učenika. Ove prezentacije smo odradili u OŠ „Štampar Makarije“, „Maksim Gorki“, „Pavle Rovinski“ u Podgorici i u OŠ „Vuko Jovović“ u Danilovgradu. Prezentacije i ankete učenika su nam pomogle da odaberemo školu u kojoj ćemo odraditi naš pilot projekat. Odabrali smo OŠ „Pavle Rovnski“.

Trenutno u saradnji sa direktorkom i nastavnicom hemije u OŠ „Pavle Rovinski“ radimo na opremanju laboratorije za izvođenje eksperimentalne nastave iz hemije kako bi djeca već od septembra 2016. godine počela sa dodatnom nastavom. Realizaciju ekserimentalne nastave pratiće naš tim. Takođe, pomagaćemo i nastavnici hemije u organizaiji časova.

Katarina Šćepanović, I-1

Advertisements
Categories: Хроника

Kretanje članaka

Zatvoreno za komentare.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: