Nagrada za našeg profesora

20161207_115022Profesor naše Gimnazije Miroslav Minić jedan je od dobitnika nagrade za “Najbolje primjere dobre prakse koji podstiču i promovišu preduzetničko učenje”. Proglašenje najboljih i uručivanje nagrada upriličeno je u sklopu Međunarodne konferencije “Promocija primjera dobre prakse u školama i preduzećima” u organizaciji Nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje Crne Gore 7. decembra 2016. godine u Privrednoj komori u Podgorici.

Naime, Nacionalno partnerstvo za preduzetničko učenje Crne Gore raspisalo je 17. oktobra 2016. godine „Konkurs za primjere dobre prakse koji podstiču i promovišu preduzetničko učenje u osnovnim i srednjim školama”. Konkurs je bio otvoren do 17. novembra 2016. godine.

Cilj Konkursa je promocija primjera dobre prakse i unapređenje preduzetničkih kompetencija učenika/učenica kao sveobuhvatnog pristupa koji podrazumijeva integraciju preduzetničkog učenja kroz kompletan školski kurikulum, kao i razvijanje preduzetničkih vještina učenika/učenica kroz saradnju preduzeća sa školama i univerzitetima i promociju preduzeća koja osmišljavaju i primjenjuju takvu poslovnu praksu.

15354190_1344990092191351_1400866808_o

Učesnici su se mogli prijaviti za dvije kategorije:

 1. Praktični primjeri preduzetničkog učenja – kako se preduzetničko učenje integriše u proces nastave/učenja, koji su očekivani i postignuti ishodi učenja
 2. Preduzetnička škola – sveobuhvatni pristup promovisanju preduzetničkog učenja (takmičenja, nagrade, uključivanje roditelja, partnerskih organizacija)

Za kategoriju Preduzetnička škola prijavilo se 12 škola, dok se za kategoriju Praktični primjeri preduzetničkog učenja prijavilo 47 nastavnika iz 27 škola.

Kako je saopšteno, za izbor najboljih radova koji su pristigli na Konkurs za primjere dobre prakse koji podstiču i promovišu preduzetničko učenje u osnovnim i srednjim školama, komisija je imala veoma težak zadatak jer su radovi koji su pristigli bili veoma kvalitetni, sveobuhvatni i zadovoljili sve postavljene kriterijume. Komisija za ocjenu pristiglih radova se sastojala od predstavnika različitih sektora:

 1. Radovan Popović, v. d. direktora Zavoda za školstvo,
 2. Aleksandar Pavićević, direktor Direkcije za mala i srednja preduzeća
 3. Prof. dr Dragana Radević, UDG
 4. Ana Maraš, šefica Sektora za obrazovanje, Unija poslodavaca
 5. Nevena Čabrilo, samostalna savjetnica I, Zavod za školstvo
 6. Danijela Đilas, samostalna savjetnica I, Zavod za školstvo
 7. Anđela Kadović, samostalna savjetnica I, Zavod za školstvo

Komisija je pristigle prijave razmatrala u odnosu na sljedeće kriterijume: na koji način je utvrđena potreba za sprovođenjem aktivnosti; kako je koncipiran program rada i kakav je njegov sadržaj; na koji način i u kakvom okruženju je aktivnost sprovedena; kako je sprovedena aktivnost kod učenika/učenica: razvijala samopouzdanje i osjećaj za inicijativu, podržavala kreativnost, razvijala vještine planiranja, finansijsku pismenost, upravljanje resursima, upravljanje rizikom, timski rad i unapređivala znanja koja se odnose na procjenu mogućnosti, razumijevanje uloge preduzetnika u društvu i svijest o preduzetničkim mogućnostima u karijeri.

U skladu sa postavljenim kriterijumima za odabir Komisija je donijela odluku da dodijeli četiri nagrade za kategoriju Najbolja preduzetnička škola u 2016. godini i 7 nagrada za Najbolje primjere dobre prakse koji podstiču i promovišu preduzetničko učenje.

Plakete za NAJBOLJU PREDUZETNIČKU ŠKOLU U 2016. GODINI dodijeljene su školama JU OŠ „Jagoš Kontić“ Nikšić i JU Gimnazija Cetinje, kao i dvije specijalne nagrade za JU OŠ „Sutjeska“ Podgorica i JU Gimnazija „30. septembar“ Rožaje.

Osim profesora Minića, Nagrade za Najbolje primjere dobre prakse koji podstiču i promovišu preduzetničko učenje dodijeljene su i nastavnicima:

 1. Marina Andrijević Petrović, JU OŠ „Jugoslavija“ Bar
 2. Katica Tadić i Sanja Pantović, JU OŠ „Druga osnovna škola“ Budva
 3. Vesna Čabarkapa, JU OŠ „Anto Đedović“ Bar
 4. Jadranka Vujadinović, JU OŠ „18. oktobar“ Bioče
 5. Milena Kuč i Jelenka Ljujić, JU OŠ „Risto Ratković“ Bijelo Polje
 6. Azemina Fetić, JU OŠ „Rifat Burdžović – Tršo“ Lozna, Bijelo Polje.
Advertisements
Categories: Новости, Хроника

Kretanje članaka

Zatvoreno za komentare.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: