Naši učenici na radionici Brainblender, u okviru FLUID-a

Brainblender-fluid-03U okviru petog FLUID dizajn foruma koji je krajem aprila održan u Podgorici i na Cetinju, učenici naše škole učestvovali su na radionici Brainblender, koja je svojevrsni alat za stvaranje grupnih ideja za zajedničku budućnost. Radionica je održana u Sportskom i kulturnom Centru Univerziteta Crna Gore

Naši učenici Bojana Šolaja, Dalibor Kaluđerović, Miloš Tiodorović, Aleksandar Bošković, Luka Šćepanović, Mirela Rujović, Anastasija Bojić i Hamid Dervišević sa profesorom Miroslavom Minićem u okviru radionice gradili su ideju o tome kako treba da izgleda savršena škola.

Učenici su kao najvažniji aspekt dobrog školskog sistema istakli prilagođavanje programa pojedinačnim sklonostima učenika.

Ovo su njihovi interesantni, a jednostavni predlozi kako to može da se promijeni:

Povezivanje učenika i nastavnika

Učenici i nastavnici bi, kroz određene zadatke i akcije, trebalo da se bolje upoznaju.

Primjer: jedanput nedjeljno bi se igrala igra koja ne bi oduzimala previše vremena, a imala bi za cilj bolje upoznavanje učenika i nastavnika – papirići sa imenima svih učenika i nastavnika bi se pomiješala, kao i papirići sa različitim zadacima (odlazak u bioskop, šetnja kroz park, zavezivanje pertle osobi koju ste izvukli, zajednički rad na domaćem zadatku, igranje bilijara, takmičenje u nekom sportu, itd). Učenici i nastavnici bi nasumično izvlačili po jedno ime i po jedan zadatak, koji bi u toj nedjelji trebalo da obave u saradnji sa izvučenom osobom.

 

Putovanja kao prakse

Učenici su bili vrlo afirmativni prema stručnim usavršavanjima.

Primer: prakse u vidu putovanja ili posjeta, koje se određuju prema sklonostima učenika:

  • učenici koje zanima pozorište ili film mogu otiću na probu predstave ili filmskog seta i tako se upoznati sa procesom stvaranja predstave / filma;
  • učenike koje zanima nauka mogu posjetiti različite institute;
  • učenike koje zanima istorija mogu posjetiti određene muzeje i arheološke lokacije, ili učestvovati u kreiranju turističkih obilazaka;
  • učenike koje zanima književnost imali bi priliku da provedu vrijeme sa nekim piscem, ili da učestvuju u radionicama kreativnog pisanja;
  • učenike koje zanima biologija / geografija išli bi u posjetu botaničkim baštama, ili specifičnim geografskim područjima;
  • učenike koji zanima neki zanat, mogli bi da jednom nedjeljno pomažu u određenim radionicama: štamparije, stolari, obućari, krojačnice, itd.

Ovo su samo neki od primjera – mogućnosti su nepregledne.

 

Obavezni i izborni predmeti

Učenici su izrazili jak stav prema većem izboru predmetima i prema većoj slobodi u biranju predmeta koji ih interesuju.

Primjer: prve dvije godine srednje škole sastojale bi se od obaveznih predmeta, koji bi se nadovezali na gradivo iz osnovne škole, a ne da iznova uče stvari u proširenoj formi, kao što je to često slučaj danas. Naredne dvije godine srednje škole sastojale bi se od manjeg broja obaveznih i velikog broja izbornih predmeta. Izborni predmeta treba da budu raznovrsni i da se bave užim naučnima oblastima nego što je to slučaj danas:

  • predmet Istorija bi imao različite module: detaljno proučavanje određenih epoha, određenih ratova / bitaka, razvoj gradova, razvoj društvenih odnosa kroz istoriju, itd.
  • predmet Biologija bi mogao da ima sljedeće module: fosili, ugrožene vrste, botanika, mikrobiologija, uticaj klimatskih promjena na ekosisteme, protozoe, itd.
  • predmet Sport bi se mogao proširiti i na sportove kao što su: mačevanje, jahanje, šah, kriket, itd.

 

 

Duža nastava i prostranija škola

Učenici su izrazili želju da škola bude veća i u broju učenika, i po dimenzijama, kao i da se u njoj provodi više vremena, kako bi mogli da pohađaju što više izbornih predmeta i učestvuju u što više vannastavnih aktivnosti.

Primjeri: škola bi trebalo da ima mnogo više sadržaja: amfiteatar, menza, prostor za relaksaciju i igru, studiji za vežbanje, prostor za rad projekata, itd.

S obzirom na produženu nastavu, predložili su da se u raspored uvede i čas za odmor, kao i čas za edukaciju kroz igranje društvenih igara.

 

Ocjenjivanje

Metod ocjenjivanja nisu istakli kao sporan a na predlog da se učenici međusobno ocjenjuju nisu pozitivno reagovali.

Uvrstili bi vannastavne aktivnosti i različite projekte iz izbornih predmeta u prosjek za ocjenu.

 

Domaći zadaci

Učenici su prilično nezadovoljni trenutnim oblikom domaćih zadataka, i smatraju da bi trebalo u potpunosti da se modifikuju.

Primjer: domaći zadaci bi se radili tokom vremena koje se provodi u školi, poslije svih časova ili u okviru časova za odmor, kada kome odgovara. Na taj način, učenici bi mogli da sarađuju sa drugim učenicima, da imaju pomoć nastavnika, ili konsultaciju u biblioteci.

Takođe su predložili da sami biraju projekte, koje bi radili kao domaći iz pojedinih predmeta.

Advertisements
Categories: Хроника

Kretanje članaka

Zatvoreno za komentare.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: