Профил

Програм опште гимназије

Образовање у гимназији има за циљ да ученицима омогући: стицање потребних знања, вјештина, способности и навика, заснованих на достигнућима науке, технике, културе и мјетности ради настављања школовања; постизање међународно-упоредивог нивоа знања; развијање критичког мишљења и просуђивања; развијање способности комуникације; развијање одговорног односа према радној и животној средини; развијање способности за живот у плуралистичком и демократском друштву; подстицање разумијевања, толеранције и солидарности. Упис у гимназију врши се у јунском и августовском року, на основу јавног конкурса који расписује Министарство. Одлуку о броју ученика који се уписују у први разред гимназије чији је оснивач Република, односно јединица локалне самоуправе, доноси гимназија, уз сагласност Министарства. Образовање у нашој гимназији траје четири године, у складу са образовним програмом.

Након завршног 4. разреда гимназије, полаже се матурски испит. Матурски испит представља провјеру успјешности ученика при усвајању неопходних стандарда знања. Ученик који положи матурски испит стиче опште средње образовање.

Наша гимназија сваке године уписује ученике у 16 одјељења. Знање стечено у гимназији представља најбољу подлогу за студије. То, прије свега, омогућавају квалитетни програми.

Наставни предмети у општој гимназији

(према реформисаном програму)

Наставни план и програм I разред II разред III разред IV разред
Матерњи језик и књижевн. 4 4 4 4
Математика 4 4 4 4
Први страни језик 3 3 3 3
Други страни језик 2 2 2 3
Историја 2 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Музичка умјетност 1
Ликовна Умјетност 1
Латински језик 2
Географија 2 2
Биологија 2 2 2
Хемија 2 2 2
Физика 2 2 2
Психологија 2
Социологија 2
Филозофија 2
Информатика 2
Укупно обавезни предмети 28 28 25 22
Обавезни изборни предмети 3 3 6 8
Укупно (обав. и избор. пр.) 31 31 31 30
Обавезни изборни садржаји 1+1 1+1 1+1 1
Укупно 33 33 33 31

Обавезни изборни предмети у 1 разреду

и број часова у седмици

1. Умјетност и визуелна комуникација 12. Комуникологија 1

3. Грађанско образовање 1

4. Хемија и живот 1

5. Проблемска физика 1

6. Математичке функције у физици 1

7. Спортске игре 1

8. Екологија и заштита животне средине 1

9. Енглески језик 2

10. Француски језик 2

11. Руски језик 2

12. Италијански језик 2

13. Њемачки језик 2

14. Шпански језик 2

15. Општа лингвистика 2

16. Биодиверзитет 1

17. Теорија књижевности 2

 

Матурски стандардУченик/ца на матурском испиту полаже два обавезна предмета по свом избору. Да би пријавио/ла обавезни предмет, неопходно је да задовољи тзв. матурски стандард за тај предмет, тј. да има укупан број часова предвиђен матурским стандардом. Матурски стандард за поједине предмете прописан је Наставним планом опште гимназије.На матурском испиту кандидат/киња ће моћи да бира два обавезна предмета по свом избору. Матурски испит за ученике опште гимназије први пут ће се организовати школске 2009/2010. године и имаће екстерни карактер. Институција која ће реализовати матурски испит је Испитни центар Црне Горе. Детаљније информације о матурском испиту и специфичностима опште гимназије биће презентоване у публикацијама Завода за школство и Испитног центра.

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ И ЊИХОВИ МАТУРСКИ СТАНДАРДИ

Предмет Стандард Матурски стандард Разлика
Матерњи језик и књижевност

548

548

0

Службени језик као нематерњи

274

274

0

Математика

548

548

0

Први страни језик

411

411

0

Други страни језик

306

306

0

Историја

274

274

0

Физичко васпитање

274

Музичка умјетност

35

140

105

Ликовна умјетност

35

140

105

Латински језик

70

140

70

Географија

140

210

70

Биологија

210

310

100

Хемија

210

310

100

Физика

210

310

100

Психологија

70

140

70

Социологија

64

140

70

Филозофија

64

140

70

Информатика

70

140

70

Како се може испунити матурски стандард?

За поједине обавезне предмете нема разлике између стандарда и матурског стандарда, тако да ће сваки/а ученик/ца завршетком четвртог разреда имати испуњен матурски стандард. За остале обавезне предмете ученик/ца може да испуни матурски стандард тако што ће се одлучити за одговарајући обавезни изборни предмет. Због тога предлажемо да школа, приликом израде нацрта школске листе обавезних изборних предмета, као један од критеријума узме и допуну матурског стандарда.

 

Списак обавезних изборних премета за III разред опште гимназије којим се допуњава матурски стандард

р.б Назив изборног предмета Скраћеница 3.

разред

4. разред Допуњава матурски стандард из:
1. Музика мој језик ММЈ 2 2 Музичка умјетност
2. Умјетност и виз. комун. УВК 2 2 Ликовна умјетност
3. Туристичка географија ТГЦ 3 Географија
4. Молекуларна биологија и генетика МБГ 3 Биологија
5. Одабрана поглавља физике ОПФ 3 Физика
6. Појединац у групи ПГР 3 Психологија
7. Социологија културе СКУ 3 Социологија
8. Логика ЛОГ 2 Етика 2 Филозофија
9. Алгоритми и програмирање АПР 3 Информатика

 

Списак осталих обавезних изборних премета за III разред опште гимназије

којим се не допуњава матурски стандард

10. III страни језик (који је изучаван у I и II раз.) СТЈ 3 3
11. Екологија и зашт. жив. сред. ЕКО 2 2
12. Биодиверзитет БИД 2 2
13. Грађанско образовање ГРО 2 2
14. Проблемска физика ПФИ 2 0
15. Физ. васп. (Спортске игре) ФИВ 2 2
16. Рачунарске и веб презентације РВП 2 0
17. Пословна информатика ПИНФ 2 0
18. Европске интеграције Е И 1
19. Привредна и финансијска математика ПМ 1

 

Укупан недјељни фонд часова је 6

(3+3) или (2+2+2) или (3+2+1)

 

Можете одабрати предмете са обје листе, с тим што вам прва допуњава матурски стандард, а  друга не. Може и комбинација један са прве, један са друге, оба са једне, два са једне, један са друге….

 

Стрелица у табели значи да се овај предмет изучава у III или IV разреду.

 


 

Списак обавезних изборних премета за IV разред опште гимназије којим се допуњава матурски стандард

р.б Назив изборног предмета Скраћеница 3.

разред

4.разред Допуњава матурски стандард из:
1. Синтакса лат. језика СЛЈ 0 3 Латински језик
2. Биохемија БИОХ 0 3 Хемија
3. Туристичка географија ТГЦ 3 Географија
4. Молекуларна биологија и генетика МБГ 3 Биологија
5. Одабрана пог. физике ОПФ 3 Физика
6. Појединац у групи ПГР 3 Психологија
7. Социологија културе СКУ 3 Социологија
8. Логика ЛОГ 2 Етика 2 Филозофија
9. Алгоритми и програмирање АПР 3 Информатика

Списак осталих обавезних изборних премета

којим се не допуњава матурски стандард

10. III страни језик (који је изучаван у I и II раз.) СТЈ 3 3
11. Екологија и зашт. жив. сред. ЕКО 2 2
13. Грађанско образовање ГРО 2 2
15. Физ. васп. (Спортске игре) ФИВ 2 2
18. Европске интеграције ЕИ 1
19. Привредна и финансијска математика ПМ 1

 

Пажљиво погледати!

Етику, нпр. могу бирати само они који су имали логику у III разреду да би стекли матурски стандард из Филозофије.

Можете бирати

 

Укупан недјељни фонд је 8 часова

    (3+3+2) или (3+2+2+1) или (2+2+2+2)

 

Стрелица у табели значи да се тај предмет изучава у III или IV разреду. Уколико је биран у III не може у IV разреду.

Advertisements
Postavite komentar

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s

Blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: